Om oss

Välkommen att följa med på vår teknikresa!

Vi är fyra pedagoger som startar den här bloggen för att dela med oss av våra tankar och reflektioner runt arbetet med teknik på vår förskola – Bäckens förskola i Tibro. Vi vill också gärna ta del av dina tankar och erfarenheter av teknik i förskolan.

Vi är precis i startgroparna med att utforma en teknikinriktad förskola. Vi brinner alla fyra för ett problembaserat arbetssätt dvs. att barnen får undersöka, upptäcka, utforska och reflektera mycket på egen hand, tillsammans med varandra och med oss pedagoger. I våras kom förfrågan från vår utvecklingsledare i kommunen om någon förskola var intresserad av att bli en teknikinriktad förskola. Vi kände direkt att det var något för oss…och nu har vi börjat vår ”teknikresa” Följ gärna med!

Tibro kommun satsar på just teknik för att det i förlängningen behövs fler barn och ungdomar som utbildar sig med inriktning mot teknik och design. Näringslivet behöver redan nu många fler tekniker och ingenjörer, både praktiker och teoretiker, och i framtiden kommer det behövas ännu fler. För att få barn mer intresserade av teknik är det bra att börja i tidig ålder och därför satsningen på Teknikförskola.
Vi kommer särskilt att inrikta oss på följande strävansmål i förskolans nya läroplan som är kopplade till teknikämnet:
·         Utveckla barnens förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
·         Utveckla barnens förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

Ett viktigt uppdrag för oss är också att ge flickor och pojkar samma möjlighet att utveckla sitt intresse för teknik.
Att vi inriktar oss särskilt på teknik, innebär ändå att vi följer förskolans läroplan precis som alla andra förskolor.

För att utmana barnen i teknik krävs kompetensutveckling för oss pedagoger. Bäckens förskola ingår i ett EU projekt som heter STEPS och därigenom får vi hjälp med en skräddarsydd kompetensutveckling för vår verksamhet och då bl.a. olika sätt att jobba med teknik på förskolan.

Vi på Bäcken ser miljön som en tredje pedagog och därför kommer vi att använda oss mycket av den i vårt arbete med att utmana barnens tekniska intressen och förmågor.