fredag 28 oktober 2011

Pedagogiska tankar

I dag blir det ett inlägg om pedagogiska tankar och om hur vi ser på vår roll som pedagoger. I onsdags var vi på en i raden av tre föreläsningar av Petri Partanen. Han är skolpsykolog och jobbar för skolutveckling. Han pratar mycket om goda lärande miljöer och hur vi pedagoger kan hjälpa barn/elever att hitta sin motivation till lärande och utveckling. Hans bok är utgångspunkt för diskussioner i arbetslagen här i Tibro.

Dessa frågor tog vi upp för diskussion och reflektion i vårt arbetslag:

1. Vad är motivation och lust att lära? Hur fångar vi det?

Vi diskuterade varför barn ofta har svårt att ”stanna” och fördjupa sig i innehåll, uppgifter och situationer. Vi vill inte att de ska göra saker för att vara oss till lags utan för att de själva är nyfikna och har ett intresse. Vi känner ibland att vi vänder ut och in på oss för att hitta miljöer, material och situationer som fångar deras nyfikenhet och lust att lära. Vi kom fram till att det är viktigt att hitta den ”proximala utvecklingszonen” så vi utmanar dem på rätt nivå och då också använder miljöer och material som är ofärdigt och går att använda på många olika sätt och på olika nivåer. Om vi blandar barngruppen på olika sätt kan barnen också inspirera och väcka nyfikenhet hos varandra. Vi sa också att om vi inte hittar rätt första gången kanske vi gör det den tionde.

2. Pedagogens roll? Vara närvarande, utmana och förundras!

Partanen skriver s 22 Hur kan du bereda dig på att upptäcka och uppfatta det oväntade i tillvaron? Har det betydelse om du rustar dig med en sådan förväntan varje morgon när du går till jobbet. Vad händer om du kan intala dig själv att vara mer närvarande? Kommer du att upptäcka oväntade saker, detaljer, tankar? Kommer du att få mer energi av att frammana din egen nyfikenhet? På den här frågan svarar vi JA. Vi tycker att detta är själva grejen i vår verksamhet. Att vi är närvarande, observerar, utmanar, tillför och framförallt förundras av barnens tankar och förmågor. Detta kräver dock att vi (arbetslaget) kan lita på varandra och kan säga till när det inte fungerar och när vi tappar fokus. Viktigt att dokumentera och tydliggöra hur barnen tänker och hur de gör för att sedan reflektera över en vidare utmaning.


3. Pedagogisk dokumentation. Hur reflekterar vi över den?

När blir dokumentationen pedagogisk? Vi kom fram till att det beror på vem som är mottagaren barn, föräldrar, arbetslaget eller samhället. För arbetslaget (pedagoger, verksamheten) blir dokumentationen pedagogisk när vi diskuterat och reflekterat över den. Vad säger den, vilket/vilka mål finns med, hur kan vi gå vidare. Det är bra om barnens tankar om dokumentationen finns med. För att underlätta för arbetslaget är det bra om det finns en mall för dokumentationen - Vad ska alltid finnas med?


4. Pedagogens roll

På s 59 skriver Partanen: Det handlar inte om metoder inne i klassrummet, utan det handlar om rollen. Synen på pedagogens roll. Hur kan pedagogen organisera en lärandemiljö som stimulerar och tar tillvara barnens möjlighet att skapa sin egen utvecklingszon i samspel med viktiga andra. Detta tänker vi ofta på och pratar mycket om. Vi anser att vår roll som pedagoger är att använda miljön som ”den tredje pedagogen”. Att utbudet är tillgängligt och att miljön ”talar om” för barnen vad man kan göra där. Vi ska som sagt finnas med och vara medforskare, ställa frågor, tillföra material för att utveckling ska ske. För att barnen ska känna engagemang och vilja att fördjupa sig är det viktigt att innehållet är kopplat till barnets erfarenheter, att de känner ett sammanhang och en nytta med det. Är vi intresserade av barnperspektivet och verkligen lär känna varje barn är det lättare att fånga intresset. Vi tycker därför att man inte kan planera upp för mycket av verksamheten utan följer barnens nyfikenhet i mindre grupper. Är det något vi känner att vi behöver introducera extra försöker vi göra det på ett spännande sätt för att få en WOW effekt som förhoppningsvis inspirerar barnen att fortsätta och så småningom ger en AHA upplevelse om innehållet.


Trevlig helg!

onsdag 26 oktober 2011

Vad är teknik?

Teknik finns överallt i vardagen runt omkring oss.Vi använder teknik utan att tänka på det. När vi nu fått på oss "teknikglsögonen" upptäcker vi den nästan hela tiden.Vi läste någonstans att tekniken bör vara invävd som en del i verksamheten och inte bara dyka upp ibland som en "rolig timme". Det försöker vi ta fasta på.

Här undersöker vi tekniken limning! Hur mycket lim behövs för att sakerna ska fastna? Hur länge kan man vänta med att sätta fast saker innan limmet torkar?


Barnen kommer på att det behövs mer lim för att de tyngre prylarna ska fastna och om man tar lite lim ovanpå också, så sitter de fast ändå bättre.


Här har vi ett bevis för att vår barnsyn "barn är kompetenta med en inneboende lust att lära", stämmer. Flickan, 1,5 år har redan lärt sig grunderna för tekniken limma!!tisdag 25 oktober 2011

Teknik eller Naturvetenskap?

 Idag kom vi i en diskussion om barnen utforskat teknik eller naturvetenskap. Ett av våra områden i teknikinriktningen är ju vatten. Men tillhör inte vattnets egenskaper naturvetenskapen? Vi kom faktiskt fram till att det kan vara båda. Exempelvis att förflytta vatten är teknik.
 Vad händer när man blåser luft i en skål med vatten och diskmedel?Vi provade med både korta och långa sugrör. Vad var skillnad? Vart tog skummet vägen efter en stund? Och vad hände när man sög inåt istället?Vi tänker att barnen inte behöver förstå i detalj vad som händer och varför. Det räcker att de får upptäcka, uppleva undersöka, pröva och bearbeta. Förståelsen kan komma senare.

Pojken försöker visa flickan hur man kan suga upp vattnet med hjälp av en spruta. Tillslut lyckas hon. De upptäcker också att det gula vattnet blir grönt när det röda vattnet kommer i.

Här har pojken hittat ett plaströr, som vi fått av en pappa som är rörmockare. Han håller röret under vattenstrålen och kan leda vattnet åt vilket håll han vill.

  • "utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap"
  • "Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och urskilja hur enkel teknik fungerar" Lpfö 98


fredag 21 oktober 2011

Dokumentation

På vår förskola diskuterar vi mycket om pedagogisk dokumentation. Hur fångar vi och synliggör barnens lärande processser? Idag förundrades vi över hur en liten konstruktör kunde följa en ritning och få ett resultat som nästan var identiskt. Vi försöker tillsammans prata om barnens förmågor och tänka ut hur vi kan tillföra nya utmaningar för att de ska komma vidare.
- Jag ska spika! detta tåget ska jag bygga!Pojken är noga och tittar på ritningen varje gång han ska sätta dit en ny träbit. Han blir lite bekymrad när det inte finns två blå hjul, men det går bra med ett grönt hjul också.
-Nu är loket färdigt, stolt visar han upp det!
-Fattas det något på tåget?  frågar pedagogen.
-Ja, den där som plogar snö där fram, en blå trekant måste jag ha!

Han letar i lådan och hittar en.

WOW! Vilken konstruktör han är. Från ritning till färdigt bygge på egen hand. Vi är imponerade!!

"Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgogoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner"

tisdag 18 oktober 2011

Magneter

Nu har vi fyllt på med magneter. Barnen och vi pedagoger kan konstruera och förundras av magnetism. Materialet heter magformers och kan beställas från DICA, rekommenderas. Ett underbart material. Barnen hittar på egen design eller tittar på ritningar som finns uppsatt på väggen för inspiration.
Här kan barnen upptäcka vad som är magnetiskt, sätta ihop och plocka isär, bygga och leka.


Här sätts magneterna på prov mot tygndlagen. Jag lägger på magneter på min bil tills det rasar, sen börjar jag om igen.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Lpfö 98 reviderad 2010"

fredag 14 oktober 2011

Våra miljöer

Vår miljö är utformad på barnens nivå, den är tillåtande, utmanande och materialet är genomtänkt för att sträva mot målen i läroplanen. Vi är en verkstad, ett komplement till hemmet. Här får barnen prova och misslyckas, det får bli blött. kladdigt och smutsigt för vi har miljöer och pedagoger som tål det.
Vårt "ofärdiga" material väcker nyfikenhet, kreativitet, förundran och kräver samarbete.

Bygger vid ljusbordet


 Samarbete i byggrummet


Ytterligare en dimension med oh apparaten

Vårt nya vattenrum

 
 Utforskande i magnethörnan"De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten" Lpfö 98


 


tisdag 11 oktober 2011

Välkommen att följa med på vår teknikresa!

Vi är fyra pedagoger som startar den här bloggen för att dela med oss av våra tankar och reflektioner runt arbetet med teknik på vår förskola – Bäckens förskola i Tibro. Vi vill också gärna ta del av dina tankar och erfarenheter av teknik i förskolan.

Vi är precis i startgroparna med att utforma en teknikinriktad förskola. Vi brinner alla fyra för ett problembaserat arbetssätt dvs. att barnen får undersöka, upptäcka, utforska och reflektera mycket på egen hand, tillsammans med varandra och med oss pedagoger. I våras kom förfrågan från vår utvecklingsledare i kommunen om någon förskola var intresserad av att bli en teknikinriktad förskola. Vi kände direkt att det var något för oss…och nu har vi börjat vår ”teknikresa” Följ gärna med!