fredag 21 oktober 2011

Dokumentation

På vår förskola diskuterar vi mycket om pedagogisk dokumentation. Hur fångar vi och synliggör barnens lärande processser? Idag förundrades vi över hur en liten konstruktör kunde följa en ritning och få ett resultat som nästan var identiskt. Vi försöker tillsammans prata om barnens förmågor och tänka ut hur vi kan tillföra nya utmaningar för att de ska komma vidare.
- Jag ska spika! detta tåget ska jag bygga!Pojken är noga och tittar på ritningen varje gång han ska sätta dit en ny träbit. Han blir lite bekymrad när det inte finns två blå hjul, men det går bra med ett grönt hjul också.
-Nu är loket färdigt, stolt visar han upp det!
-Fattas det något på tåget?  frågar pedagogen.
-Ja, den där som plogar snö där fram, en blå trekant måste jag ha!

Han letar i lådan och hittar en.

WOW! Vilken konstruktör han är. Från ritning till färdigt bygge på egen hand. Vi är imponerade!!

"Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgogoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar