onsdag 31 oktober 2012

materialkombinationer!


Ibland vet man inte hur ett material ska fungera när man köper det. Är det spännande? Stimulerar och utmanar det barnen? I veckan fick vi ett nytt magnetmaterial som vi kände så inför. Men nu vet vi att vi borde beställt en sats till. Byggmaterialet tar snart slut om några barn sitter tillsammans och konstruerar och vi tycker det finns en poäng i att flera barn kan sitta tillsammans, eftersom de då kan samtala om hur olika konstruktioner fungerar och på så vis också utveckla nya sätt att använda materialet. Men nu har barnen själva löst problemet, genom att kombinera med andra magnetmaterial (smart max och magformers). Det blev jätteroliga konstruktioner och kombinationer...kolla här:

Denna långa bil behövde flera hjulpar för att hålla ihop...konstigt att limosiner fungerar reflekterade barnen.


...barnen upptäckte också snart att klossarna bara fäste blå mot röd. De upptäckte också att klossarna bara var magnetiska på pricken i mitten. Det visar pojken här genom att sätta "smart max" pinnar på varje prick och längst fram sitter en "smart max" boll som lampa.


Pojkarna samarbetar när de bygger en fantasibil som har kanoner åt olika håll.

Ett lok

En bil med nedfällbart tak.

Här testar flickan "smart max" materialet ihop med "magformers".

Denna flicka gjorde en bollkorg.

Undrar hur högt det går att bygga?

fredag 26 oktober 2012

Uppdrag flytta vatten!


Idag löstes ett uppdrag i ”vattenleken” på ett fungerande sätt. Två killar ville ha vatten till en balja, för att leka med hajarna.
-Ok sa jag! men idag får ni inte använda kannor att ösa med. Ni får bara använda er av detta!
Matrialet var en slang, ett rör, två böjar, trattar och sprutor. Killarna påbörjade ett intensivt samarbete för att lösa uppgiften. Först höll den ena pojken slangen under vattenkranen och den andra såg till att andra sidan av slangen hölls i baljan på golvet. De samtalade hela tiden med varandra för att anpassa avstånd och placering. Killarna tyckte att detta sätt gick för sakta.
De provade istället med det större röret. Men röret var ju inte böjbart och gick därför inte att få perfekt in under vattenkranen. Men snart kom de på, att om de skruvade fast en av böjarna gick det att få in röret perfekt under kranen. Nu forsade vattnet ner i baljan och uppdraget var löst.

Slangen passar ju perfekt under kranen!

Men det händer inte mycket i baljan...

...lite tråkigt

Det stora röret rymmer mer vatten, berättar killarna. De försöker en stund med röret, men det verkar inte gå att få i något vatten i det.

Till slut provar de med böjarna och märker att det är en bra lösning.

Det blir lite extra kul när vattnet får rinna genom "vattenhjulet" också!

Vad kan vi ta med oss ifrån denna stund i ”vattenleken”. Vad såg vi och vilka glasögon hade vi egentligen på oss? Upptäckte barnen något och vad kan vi göra för att barnen ska få möjlighet att vidareutveckla tankar om detta?

Detta är vårt sätt att tänka kring pedagogisk dokumentation. Vi vill ta till vara på barnens egen nyfikenhet och drivkraft att lösa problem och att lära sig saker. Därför måste vi också vara lyhörda för och reflektera kring vad som upptar barngruppens tankar.


Christina Whener - Godee fångar förändringsarbetet på ett igenkännande sätt i boken Att fånga lärandet- pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier s.112

"Hur tiden, rummet och materialet är organiserat för lärande är i allra högsta grad traditionsbundet. När lärare börjar göra pedagogiska dokumentationer med hjälp av olika medier får de problem med tiden, att hinna med att dokumentera och berabeta materialet. Den som vill fortsätta måste helt enkelt spränga gamla tidsstrukturer och organisera om sitt arbete. Förskolor, skolor och fritidshem ser relativt lika ut över hela landet, med likartad inredning, materialutbud och strikt tidsindelning. Att tänka med utgångspunkt att alla är lika och "alla på en gång" har krävt sin organisation och tidsstruktur.
Om vi ska komma över koden som gör att vi kan upptäcka det aktiva, utforskande barnets eget kunskapande, måste vi förbinda oss att lämna ambitionen och tvångstanken att att förmedla allt vi själva kan och kommit på. Vi måste förändra tanken på att behandla alla  som om de var lika och rikta in oss på det stoff, material och olika miljöer som kan sätta igång olika aktiviteter och ge nya utmaningar."

TREVLIG HELG!

tisdag 23 oktober 2012

Föräldramöte!


I måndagskväll var det dags för årets föräldramöte. På programmet stod en power point presentation om verksamheten, som presenterade hur vi jobbar och varför vi jobbar just så. Det kändes som föräldragruppen var med på våra tankar om att vara en ”verkstad” och ett komplement till hemmet, där barnen får möjlighet till miljöer och material som ofta inte finns i hemmen. Vid ett tillfälle fick föräldrarna svara på frågan om vilka förmågor de trodde skulle krävas av våra barn i framtiden? Föräldrarna trodde på förmågor som: bl.a. söka sig kunskap, ta ansvar, samarbeta, utforska/ta reda på saker. Detta tyckte givetvis vi var intressant eftersom vi vill jobba med ett entreprenöriellt lärande, som förespråkar att dessa förmågor är viktiga för barnen att få tillfällen att utveckla.
Sen var det filmdags. Det är alltid lika uppskattat när föräldrarna får se sina barn ”in action”. Vi introducerade också vår återanvändningssvägg i hallen. I verkstan har barnen hjälpts åt att tillverka dessa fina återanvändningshängare. Nu hänger de i hallen så att barn och föräldrar kan stoppa i material  som de sparat tillsammans hemma.


Lagom stora träbitar sågade vi till...sen valde barnen vilken färg hängarna skulle ha.

De designade med diverse återanvänt material


Olika färger på alla sidor blir fint!

Så här blev resultatet! På varje träbit har vi skruvat fast fyra krokar. Sedan har vi hängt tomma "tennisbollsrör" på varje krok, roligt att de är transparenta så barnen lätt kan se innehållet och hur mycket vi samlat.

Just nu samlar vi på plastkorkar, godispapper, värmeljushållare, frigolit (emballage)...


...kapsyler, påsklämmor, presentsnören och bondelle majsburkar.
Vårt motto:

SKRÄP ÄR DET SOM BLIR KVAR NÄR FANTASIN TAGIT SLUT!

fredag 19 oktober 2012

Höst och skelett!


Ska vi uppmärksamma hallowen i förskolan? Det finns säkert många olika tankar om det. Vi tänker att det är svårt för barnen att undgå all kommers som figurerar i affärer, tidningar och tv. Det är mycket skräck, skelett och pumpor. Ska vi i förskolan stå utanför samhället eller ska vi vara en del av det? Vi ville i alla fall avdramatisera detta ämne lite i barngruppen och få dem att reflektera över vad dessa detaljer egentligen är och betyder. Därför tillkom denna höst och hallowen hörna:


I detta bord har vi plockat in lite av höstens skörd. Barnen kan se vilka färger hösten har, de kan räkna, sortera och lära sig mer om vad som händer i naturen på hösten. Vi tror också att det bor en igelkott under lövhögen, att hasselmusen och ekorren har varit här och gnagt på kottar och ekollon...vi hoppas att vi ska få se dom någon dag!

Sortera efter färger, former, antal, storlek osv.I vårt lekbord har vi nu gjort hallowen tema. Det innehåller: svarta bönor, elefantöron(vita bönor), spindlar, småkryp, bilder på ben ur kroppen, små kärl att ösa/hälla och sortera i och mjuka pumpor att känna på.

På väggen hänger ett skelett. Med det vill vi visa barnen att vi alla har ett skelett inuti och att en ”döskalle” heter egentligen kranium. Själva skräcken försvinner lite när de får veta mer om vad det egentligen är.


På golvet nedanför har vi satt fast ett skelett, där barnen kan lägga pussel med de benbitar de hittar i lekbordet.

En spännande reflektion är att elever i årskurs fyra lär sig om kroppen och skelettet. Förskolan ska inte vara skola! säger många röster. Men vi menar att det beror på vilken pedagogik vi använder. Med vår pedagogik/arbetssätt vill vi ge barnen möjligheter att reflektera över och lära om olika saker som finns runt omkring oss. Här finns det inget resultat tvång, här finns inga uppnående mål eller betyg... men barnen lär hela tiden ändå! Vi tror det beror på att de får utrymme att testa egna hypoteser, utforska, upptäcka och hålla på med samma aktivitet tills de får ett grepp om vad
det handlar om och sedan kan använda kunskapen i andra sammanhang.

tisdag 16 oktober 2012

"Gammalt" material på nytt sätt!

Vårt mest använda och omtyckta material "magformers" har nu fått nytt liv. Barngruppen har aldrig tröttnat på materialet, men vi ville ändå utmana dem med lite andra perspektiv som skapar lite nya tankegångar. Vi hängde upp fisklinor i magnethörnan med några magformers fastknuta i. Barnens kreativitet startade genast. De testade många olika sätt att bygga på linorna och upptäckte också olika saker bl.a. tyngdlagens kraft i förhållande till magnetismen och att magneterna fastnade på linan om de satte ihop dem två och två.

Här gör flickan mönster med kvadrater i olika färger.


-Om jag släpper formen nära en annan hoppar den nästan fast! upptäcker flickan.

För att få ytterligare en dimension tillverkade vi egna "magformers" i kartong och laminerade. Vi gjorde dem  i ett lite större format, så nu kan barngruppen även "bygga" på väggen. Skillnaden är att på väggen blir bygget platt, Varför?

Så här ser det ut i "magformers hörnan" just nu...visst blir man glad av den? 

torsdag 11 oktober 2012

Reflektioner på ett års dagen!

Idag är det ett år sedan vi gjorde det första inlägget här på vår blogg. Egentligen har vi EU projektet STEPS(strategiskt entreprenörskap i skolan) att tacka för att bloggen blev av. När vi startade vår medverkan i projektet utmanade de oss att starta en blogg, för att själva kunna dokumentera vår ”teknikresa”, samtidigt som andra också kunde ta del av den. Vi är nästan chockade över hur stor genomslagskraft detta medium har och hur många vi nått genom vår blogg. Det har hört av sig förskolor och pedagoger från hela landet med frågor om bl.a. arbetssätt, miljöer och material. Vi har även tagit emot studiebesök från flera förskolor, vilket har varit både spännande och roligt. Man lär sig så mycket av att få reflektera och samtala med pedagoger som har erfarenheter på olika sätt.

Detta år har verkligen varit en resa för vår förskola. På introduktionsträffen för STEPS projektet åkte vi till Skara. Där fick vi lyssna på olika föreläsare som alla pratade om det entreprenöriella lärandet i skolan. Vi blev helt betagna i detta sätt att organisera och förhålla sig till barns lärande. Entreprenöriellt lärande handlar om att barnen ska få utrymme att utveckla entreprenöriella förmågor som exempelvis: kreativitet, nyfikenhet, initiativförmåga, samarbetsförmåga, ”ta sig församhet”, inre motivation, ansvarsförmåga osv. På en av föreläsningarna fick vi en fråga om vilka förmågor vi trodde skulle krävas av våra barn när de kommer ut i arbetslivet? Nästan alla åhörare svarade att det var dessa entreprenöriella förmågor som våra barn behöver utveckla för framtiden. Under detta år har vi tänkt mycket på entreprenöriellt lärande och känner fortfarande att det är det arbetssättet vi vill använda och utveckla.

Arbetet med teknikinriktningen under året har också varit en rolig och intressant resa. Tillsammans med barnen har vi verkligen utforskat och lärt oss mycket om vad teknik på förskolan kan vara. En höjdpunkt var att besöka Navet (science center) i Borås, där vi fick mycket inspiration. Navet inspirerade oss också att tänka utifrån de entreprenöriella förmågorna hos barnen. Att ge barnen tid och miljöer för att kunna ”sätta händerna på” och utforska vad olika fenomen och principer innebär, samtidigt som vi finns med och utmanar. Att i största utsträckning inte ”stoppa” barnen, utan låta deras tankar och projekt styra. Då menar vi inte att ”låt gå” pedagogik ska råda, utan tvärtom kräver detta arbetssätt mycket närvarande, aktivt lyssnande, engagemang, flexibilitet, reflektioner och handlande av oss pedagoger. Men det ger också enormt mycket tillbaka bl.a nyfikenhet, kreativitet, upptäckande, självförtroende, samarbete, lärande och glädje till både barngrupp och pedagoger.

Ett annat område som också upptagit stor del av våra tankar under året är begreppet ”Kreativ återanvändning”. Vilket innebär att man i förskolan återanvänder bl.a spillmaterial från kommunens företag i sin experimenterande och skapande verksamhet. Dessa tankar ledde till att vi gjorde ett besök på ett Kreativt återanvändningscenter i Vaggeryd, där man samarbetar med ca 70 av kommunens företag och samlar in deras spillmaterial och sedan delar ut till förskolor och skolor. Här på Bäcken har vi nu startat upp en verkstad där barnen får vara kreativa och skapa med ofärdigt och återanvänt material. Förskolor i Vaggeryd har också tagit kontakt med oss för att vilja ”nätverka” om just kreativ återanvändning och teknik, jättekul tycker vi!

Ipad! Ett verktyg som vi börjat använda under året och som vi bara älskar mer och mer. Det finns så många användningsområden för detta verktyg, både för oss pedagoger och för barngruppen. I dagens moderna samhälle anser vi också att IKT bör tillhöra en av nyckelkompetenserna. Med dessa verktyg kan vi också fånga barnens lust att lära, deras egna drivkrafter och deras kreativitet. Vi uppfyller också läroplanens mål om modern teknik i förskolan. Vi upplever att våra ipads kan bidra till barnens lärande på olika sätt. Dels genom de olika apparna, som stimulerar och utmanar olika förmågor hos barnen. Men det lockar också barnen till samarbete, dialoger, de får lära sig respektera varandra och vänta på sin tur. Men framförallt är det ett roligt verktyg som barnen gillar och som ger dem ytterligare ett sätt att lära som komplement till övrig verksamhet. På Bäckens förskola tycker pedagoger och barn att det är ett fantastiskt verktyg som fångar barnens nyfikenhet och får dem att vilja lära mera…och vem har sagt att det ska vara tråkigt att lära?

Redan ett år! Tiden går fort när man har roligt...en klyscha, men det stämmer verkligen här på Bäcken!tisdag 9 oktober 2012

Aja baja Alfons Åberg!


Dagens konstruktion var Alfons Åbergs helikopter ur boken: Aja baja Alfons Åberg.

Två pojkar bestämmer sig för att försöka bygga helikoptern ur boken.

Vi funderar först tillsammans på hur konstruktionen ska bli stabil och hållbar.

När pojken kommit en bit på väg med konstruktionen kommer han och pedgogen på att det inte kommer gå att sätta dit några väggar. För att få dit väggar skarvar de dit klossar med hål i som det går att bygga vidare i från
Tålamodet prövas ibland, men med stöttning och dialog från pedagogen behålls fokus!

Pojken vill testa hur propellern kan se ut!

Så här blev resultatet...


...ganska likt orginalet? Bara att flyga iväg!

"I bygg och konstruktionslekar arbetar barnen både utforskande och skapande och får konkreta erfarenheter av balans och hållfasthet av olika material och konstruktioner. Att bygga, skapa och konstruera medverkar till att bevara och öka kreativiteten hos barn. Erafrenheter av den praktiska verksamheten kan också bidra till att tilltron till den egna förmåganm ökar och att nyfikenheten inför naturvetenskapliga lagar och principer väcks" (Förskola i utveckling s.16) 

torsdag 4 oktober 2012

En händelserik dag på Bäckens förskola!

Sjörövarskepp och konst med Limpistol i verkstan.
Dagens händelser i verkstan var intressanta att följa. Några av barnen kom och talade om att de ville limma med limpistolen. Vi gick in i verkstan och jag fick veta att det skulle skapas en tavla och ett sjörövarskepp med kanoner. Det påbörjades ett kreativt arbete där limpistolerna verkligen gick varma. Jag fick också veta att man måste vara försiktig med limpistolerna för limmet är varmt när det kommer ut!

Pojken berättar under tiden han limmar. - Det här är knappar som startar motorn och kanonerna.

Att lära sig samsas vid "limbodet" är en bra träning och också kul att jobba tillsammans med en kompis.

Tavlan börjar ta form.

Det blir en flicka av tårtpapper, makaronrosetter, ståltrådsmun och ögon.

Visst är det vacker konst?

Utökning av Moa materialet.
Till moamaterialet har vi tillfört längre rundstavar, för att se om konstruktionerna skulle utvecklas på något sätt? Och vi fick se ett härligt resultat. Det blev kojor och slott att flytta in i.

Tjejerna slår sina kloka huvuden ihop och funderar.


De konstruerar också hammare som de kan använda att slå i "tappar" med.

Här har det också kommit tak på. 

Dinosaurier i Byggrummet
I byggrummet har vi tillfört några små dinosaurier för att se hur barngruppen skulle reagera på det? Vi önskar att ni kunnat vara med och se vad många tankar och vilken kreativitet det skapade. Barnen byggde upp ett helt landskap till dinosaurierna.
Den gröna mattan inspirerade till att bygga på.

Här är en bur där dinosaurierna äter.

Här skapar pojkarna en skog med mat åt dinosaurierna.

De röda stenarna är svampar som kan fötrollas till troll.

Här försöker en dinosurie rädda sin kompis ur en bur.

Nu luktar det kanelbullar...dags för "mellis"!