torsdag 11 oktober 2012

Reflektioner på ett års dagen!

Idag är det ett år sedan vi gjorde det första inlägget här på vår blogg. Egentligen har vi EU projektet STEPS(strategiskt entreprenörskap i skolan) att tacka för att bloggen blev av. När vi startade vår medverkan i projektet utmanade de oss att starta en blogg, för att själva kunna dokumentera vår ”teknikresa”, samtidigt som andra också kunde ta del av den. Vi är nästan chockade över hur stor genomslagskraft detta medium har och hur många vi nått genom vår blogg. Det har hört av sig förskolor och pedagoger från hela landet med frågor om bl.a. arbetssätt, miljöer och material. Vi har även tagit emot studiebesök från flera förskolor, vilket har varit både spännande och roligt. Man lär sig så mycket av att få reflektera och samtala med pedagoger som har erfarenheter på olika sätt.

Detta år har verkligen varit en resa för vår förskola. På introduktionsträffen för STEPS projektet åkte vi till Skara. Där fick vi lyssna på olika föreläsare som alla pratade om det entreprenöriella lärandet i skolan. Vi blev helt betagna i detta sätt att organisera och förhålla sig till barns lärande. Entreprenöriellt lärande handlar om att barnen ska få utrymme att utveckla entreprenöriella förmågor som exempelvis: kreativitet, nyfikenhet, initiativförmåga, samarbetsförmåga, ”ta sig församhet”, inre motivation, ansvarsförmåga osv. På en av föreläsningarna fick vi en fråga om vilka förmågor vi trodde skulle krävas av våra barn när de kommer ut i arbetslivet? Nästan alla åhörare svarade att det var dessa entreprenöriella förmågor som våra barn behöver utveckla för framtiden. Under detta år har vi tänkt mycket på entreprenöriellt lärande och känner fortfarande att det är det arbetssättet vi vill använda och utveckla.

Arbetet med teknikinriktningen under året har också varit en rolig och intressant resa. Tillsammans med barnen har vi verkligen utforskat och lärt oss mycket om vad teknik på förskolan kan vara. En höjdpunkt var att besöka Navet (science center) i Borås, där vi fick mycket inspiration. Navet inspirerade oss också att tänka utifrån de entreprenöriella förmågorna hos barnen. Att ge barnen tid och miljöer för att kunna ”sätta händerna på” och utforska vad olika fenomen och principer innebär, samtidigt som vi finns med och utmanar. Att i största utsträckning inte ”stoppa” barnen, utan låta deras tankar och projekt styra. Då menar vi inte att ”låt gå” pedagogik ska råda, utan tvärtom kräver detta arbetssätt mycket närvarande, aktivt lyssnande, engagemang, flexibilitet, reflektioner och handlande av oss pedagoger. Men det ger också enormt mycket tillbaka bl.a nyfikenhet, kreativitet, upptäckande, självförtroende, samarbete, lärande och glädje till både barngrupp och pedagoger.

Ett annat område som också upptagit stor del av våra tankar under året är begreppet ”Kreativ återanvändning”. Vilket innebär att man i förskolan återanvänder bl.a spillmaterial från kommunens företag i sin experimenterande och skapande verksamhet. Dessa tankar ledde till att vi gjorde ett besök på ett Kreativt återanvändningscenter i Vaggeryd, där man samarbetar med ca 70 av kommunens företag och samlar in deras spillmaterial och sedan delar ut till förskolor och skolor. Här på Bäcken har vi nu startat upp en verkstad där barnen får vara kreativa och skapa med ofärdigt och återanvänt material. Förskolor i Vaggeryd har också tagit kontakt med oss för att vilja ”nätverka” om just kreativ återanvändning och teknik, jättekul tycker vi!

Ipad! Ett verktyg som vi börjat använda under året och som vi bara älskar mer och mer. Det finns så många användningsområden för detta verktyg, både för oss pedagoger och för barngruppen. I dagens moderna samhälle anser vi också att IKT bör tillhöra en av nyckelkompetenserna. Med dessa verktyg kan vi också fånga barnens lust att lära, deras egna drivkrafter och deras kreativitet. Vi uppfyller också läroplanens mål om modern teknik i förskolan. Vi upplever att våra ipads kan bidra till barnens lärande på olika sätt. Dels genom de olika apparna, som stimulerar och utmanar olika förmågor hos barnen. Men det lockar också barnen till samarbete, dialoger, de får lära sig respektera varandra och vänta på sin tur. Men framförallt är det ett roligt verktyg som barnen gillar och som ger dem ytterligare ett sätt att lära som komplement till övrig verksamhet. På Bäckens förskola tycker pedagoger och barn att det är ett fantastiskt verktyg som fångar barnens nyfikenhet och får dem att vilja lära mera…och vem har sagt att det ska vara tråkigt att lära?

Redan ett år! Tiden går fort när man har roligt...en klyscha, men det stämmer verkligen här på Bäcken!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar