onsdag 27 juni 2012

Postkontoret!

Vi har försökt hitta fler miljöer där lusten för ”läs och skriv” utmanas. Just nu finns därför ett ”postkontor” i hemvrån. Det har verkligen satt fart på lusten att skriva. Det märks tydligt att det blir roligare och mer "viktigt" när det blir ”på riktigt”, man får lägga det man skrivit i ett kuvert och sedan stoppa det i brevlådan eller lägga det på hyllan till mamma och pappa. Frågorna kommer spontant; Hur skriver man exempelvis mammans eller pappans namn? Efternamn? Adress? Osv.  

I miljön finns olika storlekar och sorter av papper som lockar till att skriva och rita på. Det finns pennor, kritor, linjaler, stämplar osv. Vi har fått gamla och överblivna papper, pennor och kuvert från några företag, så det känns ändå mer på riktigt. Barnens för-och efternamn finns tillgängliga i miljön för att inspirera till att skriva. Och framförallt finns det en postlåda att stoppa alla brev i.

Här är tjejerna i full gång med att göra fina teckningar som de ska skicka iväg.


De vet precis hur man ska göra för att klistra ihop kuvertet som ni ser!

Här visas resultatet stolt upp på mottagaren...

Detta blir samtidigt ett bra sammanhang att prata om vad som är förnamn, efternamn, adress osv. och varför det är viktiga uppgifter att kunna?

 
Den första "lekskrivningen" är ju helt underbar och om man frågar får man veta precis vad som står!

Vi använder oss mycket av Skriften:  "Förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan" när vi tolkar vad läroplanen menar med sina målformuleringar. Vi tycker att den på ett enkelt och konkret sätt förmedlar hur de menar att vi kan arbeta med de olika målen och varför de är viktiga.
Om målet "utvecklar intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner" Lpfö 98 skriver de så här: "Barns aktiva textskapande är för många barn vägen in i läsandet. Den kreativa sidan av barns skrivande är oerhört viktig och innebär att de kan experimentera, fantisera, fråga, ställa hypoteser och pröva sig fram. Det som barn uttrycker i sitt tidiga skrivande (krumelurer, klotter, symboler) betyder alltid något för barnet självt. Detta är barns första steg mot att bli en läsande och skrivande person. I denna process behöver barn i förskolan ha tillgång till utmanande, rikt och och varierande material med olika funktioner och svårighetsgrad. Barn ska också möta vuxna som uppmuntrar tillägnande av symboler och kan identifiera , stödja och uppmuntra barns intresse för skriftspråket"

                      

2 kommentarer:

  1. Har varit fantastiskt att vara med på er resa. Kommer ni att fortsätta i höst?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Roligt att höra! Vår resa fortsätter i höst, så välkommen att fortsätta följa med.

      Radera