torsdag 24 januari 2013

Ann Bamford och Micke Gunnarsson inspirerar oss!!I torsdags hade några av oss förmånen att lyssna på Ann Bamford, professor i pedagogik vid University of Arts London och författare till boken The Wow Factor. Efter att ha hört henne blev vi stärkta i våra tankar om att barnen behöver få tillgång till mycket kreativt material och att det stärker deras motivation, samarbete, glädje och självförtroende. Hon har forskat och sett att i de länder som satsar på mer estetiska ämnen och kreativ undervisning når eleverna bättre skolresultat.

Ann Bamford berättade att Sverige har ett internationellt rykte om sig att ha en innovativ och kreativ skola. Men hon berättade också att hon börjat oroa sig för Sverige. Det finns en press här att gå tillbaka till en mer gammal traditionell modell bl.a. av vår egen utbildningsminister. Det finns en stark press på ett mer innovativt samhälle, samtidigt som man är orolig för skolresultaten och tror att det kan lösas genom att titta 50 år tillbaka i tiden med bl.a. mer katederundervisning, mer disciplin, mer läxor, fler prov och fler betyg! Ann Bamford menar att det finns bevis för att de länder som värderar estetiska och kreativa ämnen högt lyckats bättre i olika test.

Hon beskrev de förmågor dagens barn kommer behöva i framtiden och vi kopplade direkt dessa till de entreprenöriella förmågorna. Hon menade också att många barn lär sig mer saker utanför skolan än i skolan, men att detta är ett faktum som skolan ofta blundar för och många gånger istället kör på i samma hjulspår. Ni kan se Ann Bamfords föreläsning här.

Micke Gunnarsson är en annan intressant person med många tänkvärda insikter. Han kommer också till Tibro och föreläser i februari och det ser vi fram emot. Vi har följt hans blogg och fascinerats av hans engagemang, hans mod att stå upp för barnen och samtidigt kritisera det håll som skolan är på väg åt just nu.

Lyssna, läs och begrunda!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar