onsdag 7 december 2011

Att få hålla på när man vill! Rättigheter eller dumheter?

Ibland tänker vi att vår verksamhet kan uppfattas flummig. Vår verksamhet styrs till största delen av barnen. När vi kommer till förskolan vet vi inte precis vad som ska hända under dagen och det gör att det är extra spännande att gå till jobbet varje dag med förväntningar på vad som ska hända. Eftersom barn behöver lust, nyfikenhet och intresse samt ett sammanhang för att lära bäst, vill vi att de ska få styra vart nyfikenheten och intresset finns just nu, vilka frågor som kommer upp. För att fånga deras nyfikenhet och intresse jobbar vi med ”miljön som tredje pedagogen” dvs. vi försöker utforma miljöer där barnen kan utforska, upptäcka och utveckla förmågor som vår läroplan säger att förskolan ska sträva mot. I dessa miljöer finns sedan vi pedagoger som ”medforskare” och utmanar barnen i deras tankar och reflektioner. En stor vinst med detta arbetssätt är att barnen har tillgång till dessa ”lärmiljöer” under hela dagen istället för bara när vi pedagoger har planerat in det eller tagit fram materialet, samtidigt är det lättare för oss pedagoger att fånga lärandet/dokumentera om vi finns närvarande i processen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar