torsdag 22 december 2011

Delar och helheter

I förra inlägget pusslade barnen på ipaden, idag var det pussel på det traditionella sättet...kul och utvecklande med omväxling. Dessa två pussel gillar barnen extra mycket. De går ut på att sätta samman bilar och djur från delar till helheter. Just förståelsen för relationen mellan delar och helheter är ju en av grunderna för talbegreppet och räkneprinciperna. Vi tror att det är viktigt att vi kan synliggöra och sätta ord på vad som kan vara matematik i förskolan om omgivningen ska förstå vår viktiga roll som första steget i skolväsendet.

Dessa delar bildar konstiga helheter tycker barnen!


De börjar från början och hittar delar som passar ihop, oftast blir det ganska bra. Färgerna brukar de nästan alltid träffa rätt på.

Nu har alla delar kommit på rätt plats, tycker pojken!

Detta pussel är lite svårare med tre delar till varje helhet. De flesta barnen ser ganska snabbt när det blir fel och har roligt åt de konstiga djuren de pusslat ihop...exempelvis ett krokodilhuvud, en ankkropp och tigerfötter.

Så här kan det se ut.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp". Lpfö 98
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar