torsdag 1 december 2011

Genus i byggen

Vi har reflekterat över att flickor mer än pojkar ofta vill tillsätta färgglatt material i sina konstruktioner. Här hittade de exempelvis några flaggor som ramlat ner från taket i hallen. De använde dem direkt som underlag i sitt bygge. Pojkarna vill gärna bygga högt och stort medan flickorna gärna vill designa med lite vackra småprylar. Dessa reflektioner är generella och det finns givetvis undantag. Men vi tycker det är viktigt att byggrummet innehåller mycket olika material, så att alla barns intresse för bygg och konstruktion lockas och utmanas.
Här får djuren en härlig matta av mjuka, vackra, färgglada tyger.

Tjejerna dekorerar klossarna där djuren ska bo.


Det krävs finmotorik för att hantera de små paljetterna.


En dag pratade vi om vilka olika platser vi besökt under våra utflykter. Många av barnen kom ihåg mini zoo. Vi bestämde oss för att försöka bygga upp mini zoo i vårt byggrum. Här håller en av flickorna på att göra vatten i ankdammen. Hon tyckte att de blå och genomskinliga stenarna såg ut som vatten.


Kaninerna och fåren med sina lamm fick egna små hagar. Hönorna och tupparna kunde flyga fritt. Härligt att observera barnen när de minns och samtalar om våra stunder på mini zoo i somras. 

En av flickorna hade försökt sig på en ritning av mini zoo. Här jämför hon om de byggt som ritningen, och det tyckte hon att de gjort.
  •  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,material och redskap.
  •  Förskolan ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten.                                                                                                                                                  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar