måndag 30 januari 2012

Big ben och Eifeltornet!

Idag var barnen här på Bäcken lite internationella, de var i London och Paris… Vi har satt upp lite inspirations bilder i byggrummet för att få barnen lite intresserade av olika byggnader och konstruktioner. Idag blev de tydligt inspirerade av bilderna… de försökte sig på att konstruera Big ben och Eifeltornet…
har vi blivande ingenjörer  på Bäcken tro??

Big ben och Eifeltornet pryder väggen i byggrummet.

Här är barnens sätt att konstruera de båda kända byggnadsverken.

De funderade en stund på vad som skulle kunna bli klockan på tornet. Vi letade runda former bland materialet...en tom kabelsnurra och en rundstav fick det bli...det gick t.o.m och snurra på klockan.

Ett barn tyckte att tomma konservburkar såg ut att vara av samma "färg" (metall) som Eifeltornet, så detta blev hennes resultat av konstruktionen.

Skriften "Förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan" skriver :
Förskolemiljön och kontakter  med miljöer utanför förskolan har stor betydelse då barn lär och utvecklas i samspel med den fysiska omgivningen. En mångsidig miljö med ostrukturerat material och som lyfter fram, utmanar och synliggör fenomen i vardagen gynnar fantasi och kreativitet. Förskolan bör vara rik på material och redskap som inbjuder till att pröva, undersöka, experimentera, testa och förbättra samt beskriva föremål.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar