onsdag 18 januari 2012

Miljö för matematik!

Vi strävar efter tydliga miljöer som talar om för barnen att här kan man jobba/undersöka/utforska med det här materialet! För tillfället finns en ”mattemiljö” i stora rummet. Här finns en enkel våg med material att väga och utforska begrepp som tung, lätt, jämvikt osv. Det finns nallar att räkna eller sortera efter antal, storlek, tyngd, färg. En kulram där barnen kan räkna, jämföra och sortera. En magnettavla där barnen kan förflytta, räkna och sortera kulor i olika fack. En klosslåda med formerna cirkel, kvadrat och triangel.Vi har satt upp fingrarna på väggen för talen 1-5.  I denna miljö får barnen undersöka materialet själva, tillsammans med kompisar och ibland finns vi pedagoger med för att utmana och få barnen att reflektera över begrepp och frågeställningar. Även om denna miljö är iordningställd för matematisk inspiration, hindrar det oss givetvis inte att uppmärksamma matematiken i vardagen.

                                  
Så här ser "mattemiljön" ut hos oss för tillfället.Tillsamans med denna magnettavla, i form av en nyckelpiga, utmanas barnens tålamod och matematiska begreppsuppfattning.


Dessa nallar finns i olika färger, är olika stora och olika tunga. Barnen har olika principer för att sortera dem.

Undrar hur många nallar till det behövs för att vågen ska slå över eller bli jämvikt??

Flickan har bara en triangel kvar att lägga i lådan innan den är komplett. Detta material är inhandlat på IKEA och är omtyckt av barnen, enkel att använda även för små barn.En vanlig kulram är ett underskattat material.

Här koncentrerar sig pojken på att förflytta kulor från den ena färgen till den andra.


Här kan barnen hålla sina fingrar som i exemplet och försöka räkna hur många de är.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. (Lpfö 98)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar