tisdag 3 januari 2012

Miljöer för läs och skriv

Det är viktigt för oss att poängtera att även om vi har en teknikinriktning och jobbar mycket med just de målen ur läroplanen, så finns alltid hela läroplanen med i vårt utformande av verksamheten. T.ex är språk och kommunikation en väldigt viktig del i barnens utveckling och identitetsskapande. Vi försöker fånga barnens intressen för bilder och text på olika sätt. I en miljö finns praxisalfabetet uppsatt, där letar vi och lyssnar efter olika bokstävers ljud. Många av barnen har hittat begynnelseljudet för sitt namn och några kan även kompisarnas. I läs, rit -och skrivhörnan finns just nu bild och namn på alla barn uppsatt, för att inspirera barnen till att upptäcka skriftspråket och känna mening med det. Något som vi har märkt lockar barnen till att vilja ”läsa” och berätta, är de dokumentationer vi har uppsatta på väggarna. Barnen känner igen situationerna och vill veta vad som står skrivet. I våra ”teknikmiljöer” finns olika tekniska begrepp uppsatta på väggarna, för att väcka intresse. Idag upptäckte vi att en av flickorna har förstått bokstävernas ljud och kan forma ord. Hon skrev sitt, mammas och pappas namn på ipaden.

Flickan känner igen sitt begynnelseljud O!och plockar ner det från väggen.

Hon tittar på bilden, formar munnen som en fisk och låter OOOOOO.

Det här är mitt ljud berättar pojken för mej och sin kompis.

Den här tjejen är snart fyra år och hon har format familjens namn med hjälp av ipaden. Denna appen liknar magnetbokstäver.

I läs, rit och skrivhörnan inspireras barnen att läsa, rita och skriva tillsammans. Där finns olika material att välja på som lockar till dessa aktiviteter.

Konversation om bilderna i böckerna.

Här har vi satt upp olika begrepp som barnen kommer i kontakt med i denna miljö. Det är också bra för oss pedagoger att bli påminda om vad som kan utvecklas just här.

Några av vattenlekens begrepp. Det blir ofta motsatsord, eftersom det är tydligt och lätt för barnen att märka skillnaden.

Skruvhörnan!

Här berättar flickan för pojken om den gången hon spraymålade...och råkade spraya sig i ansiktet. Händelsen finns dokumenterad på väggen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar