torsdag 23 augusti 2012

Rådamosse!


En givande tisdagkvällkväll på Rådamosse förskola i Lidköping. Kvällen började med kaffe och samtal om vilka förväntningar vi hade på kvällen. Vi kände verkligen vilken förmån det var för vår lilla grupp att sitta med rektorn för förskolan och kunna ställa frågor och reflektera över pedagogiska frågor. Detta kan vi tacka STEPS för (Strategiskt Entreprenörskap i Skolan). Ett projekt som vi nu varit med i under ett år. De hjälper oss med fortbildning och handledning. Vi är väldigt tacksamma för det!
RÅDAMOSSE FÖRSKOLA, en genomtänkt förskola helt igenom där kommunens politiker, förvaltningschef, rektorer och pedagoger skapat en förskola i tiden, utifrån läroplanen, med tron på det kompetenta barnet och med smarta lösningar för samarbete och möten både för barn och för pedagoger. Att vi ville besöka just Rådamosse förskola beror på att de jobbar med mycket ofärdigt material precis som vi, de jobbar med miljön som tredje pedagogen och de använder pedagogisk dokumentation för att få syn på barnens lärande och för att föra verksamheten framåt. Vi fick med oss mycket inspiration och tankar om hur vi kan skapa nya miljöer för barnen att lära och uttrycka sig i. Men som alltid när man är på föreläsningar eller studiebesök får man sålla bland alla intryck och ta till sig det som passar sin egen verksamhet. Det är ofta så mycket diskussioner om ändamålsenliga  eller inte ändamålsenliga lokaler Men vi försöker tänka att det är vi (pedagoger) som gör lokalerna ändamålsenliga. Vi måste tänka på vad vi gör med de lokaler vi har? Är de använda på rätt sätt utifrån läroplanens intentioner och är de inredda med synen att barn är kompetenta? På Rådamosse fick vi också svar på att det går att få till reflektion och dokumentations tid, det handlar om organisation, pedagogiskt förhållningssätt, barnsyn och faktiskt mötesdisciplin. Vad pratar vi om på våra möten? Vad vill vi med dem? Vad kan vi göra tillsammans med barnen? Detta är avgörande för vad vi får ut av våra möten och också ett ansvar att ge tillbaka något till barnen för den tid vi ”tar” ifrån dem!!

Tack Elisabeth Ingemarsson för en mycket givande kväll!

"Bygg och konstruktion" kändes central i miljöerna.

Det fanns många fina konstruktioner att beskåda!

Kontraster är tilltalande för ögat.

Skapande i olika former gavs också ett stort utrymme på förskolan.

Småbarnen byggde med burkar som innehöll olika färger och material...fina att se på, men inte så tunga att tappa på tårna!

Pedagogerna hade samlat på gamla nappar. De hade klippt av själva sugdelen och nu hade barnen dem att sortera och kategorisera med...kul och lockande.

Ett lutande plan på en central plats...går att använda till mycket.

Papprör i olika dimensioner väcker nyfikenhet till att skapa olika konstruktioner...eller "armera". Vi fick veta att på Rådamosse armerar barnen genom att stoppa material i rören så de blir stabila.

 

Plastdunkar med olika mycket volym i att mäta, bära och undersöka är matematik på förskolan.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar