måndag 26 mars 2012

Kul med kulor!

Här gör barnen upptäckter med kulor i rörelse. Dels konstruerade de tillsammans en "frigitsbana" som kulorna kunde rulla i, de upptäckte att ju fler kulor de släppte ner samtidigt ju roligare blev det. Kulorna krockade och "tävlade" med varandra. Denna aktivitet utvecklades till att de rullade kulorna till varandra på golvet och de tillverkade egna kulbanor med hjälp av rör och "lutade plan" effekten. Det var nästan magiskt att se hur de själva utvecklade aktiviteten mad hjälp av material och frågor från pedagogen.

Äntligen har de konstruerat en bana där kulorna inte trillar ut någonstans! Här hoppar flickan av försjustning, de andra barnen följer kulorna med blicken.

 Ju fler kulor dessto roligare att följa!

 Egen tillverkad kulbana! Barnen upptäckte ganska snabbt att det fanns rör i rummet och av erfarenhet visste de också att "lutande planet" är en bra princip för att rulla saker...

 ...Jippi! Där kommer kulorna. Ju mer lutning desto fortare rullar kulorna!

Varför kommer inte kulan fram?


I denna bok har vi hämtat mycket inspiration och stöttning för vårt arbetssätt, vårt förhållningssätt och vårt sätt att dokumentera. Christina Wehner-Godee "poängterar vikten av att ge barn tid och att de får chans att "hålla på" och därigenom göra nya upptäckter och få nya upplevelser. Om barnen ges möjlighet att associera och fantisera kan deras nyfikenhet hållas vid liv och därmed driva deras utforskande vidare. Som pedagog måste man då också lära sig att lyssna bättre till barnens förmågor, frågor, teorier och fantasier, men också förändra relationen mellan tid, rum och material."





Inga kommentarer:

Skicka en kommentar