onsdag 21 mars 2012

Tolka styrdokument!

Att tolka styrdokument är inte helt enkelt, men det är ändå viktigt för att veta ”varför vi gör som vi gör” och vilket förhållningssätt vi använder. Vi på Bäckens förskola tolkar Lpfö så att vi som pedagoger måste våga lita till att barnens nyfikenhet och intressen kan utgöra innehållet i verksamheten och att det är eftersträvansvärt att som pedagog ha kompetensen att kunna lyfta fram dessa intressen, se innehållet i dem, vara närvarande i dem och låta barnens intentioner få styra verksamheten så mycket som möjligt. Betyder detta då ”låt gå” pedagogik? Ibland får vi uppfattningen att många tänker det. Men för oss är det ett sätt att se barnen som kompetenta och med förmågor om de bara får möjlighet att använda och visa dem. Det är ett sätt att se på förskolan som ett komplement till hemmet, en verkstad där barnen får prova, utforska och undersöka olika material och miljöer som de oftast inte har tillgång till i hemmet. Det är ett sätt att vilja skicka med barnen de entreprenöriella förmågorna som samhället och näringslivet kommer att efterfråga bl.a. nyfikenhet, kreativitet, initiativtagande, ansvar, samarbete, problemlösning, företagsamhet och självförtroende, men framförallt är det vårt sätt att tolka styrdokumenten.
                                                   
Detta kräver också av oss pedagoger att vi är närvarande i barnens världar, deras tankar och lärprocesser. Detta arbetssätt försöker vi sträva efter här på Bäckens förskola. Vi är fyra pedagoger och vi försöker dela upp oss i våra olika miljöer, vara närvarande, lyssna in, observera, reflektera, utmana och dokumentera barnens förmågor och lärprocesser. Vi känner alla fyra att dagarna här på ”jobbet” är så kul, spännande och utvecklande tillsammans med barnen och varandra. Det är ett utforskande, upptäckande och utvecklande varje dag här på Bäckens förskola…och på alla andra förskolor givetvis, bara vi har rätt glasögon på oss!!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar