fredag 9 mars 2012

Lustfyllt med språket!

Läste i ”Pedagogiska magasinet” en artikel av forskare som var kritiska till Bornholmsmodellen i förskolan. Intressant tyckte vi för vi har också funderat på om det är rätt metod? Artikeln menade att man med Bornholmsmodellen ”isolerar” språket till speciell ”färdighetsträning”. De uttryckte att det är viktigt att istället läsa böcker, sagor och träna språket i de sammanhang som dyker upp. Det är givetvis inte fel att också ramsa, tramsa, klappa stavelser och hitta korta, långa och sammansatta ord osv. Men deras undersökning visade att det lästes väldigt lite i förskolan. Framförallt att innehållet i böckerna verkar vara av underordnad betydelse.
Ur Pedagogiska Magasinet nr 1 (Ulla Damber, Jan Nilsson, Camilla Ohlsson)
”En företeelse som däremot tycks vara mycket vanlig och ha hög prioritet är mer strukturerad och formaliserad språkträning, ofta inspirerad av den så kallade Bornholmsmodellen. Den mest relevanta beskrivningen av detta är isolerad färdighetsträning för det mesta tömd på allt annat innehåll än språk.
I läroplanen finns emellertid mera övergripande formuleringar kring språk och språkutveckling. Här står bland annat att barnen ska utveckla intresse för skriftspråket och förståelse av symbolers kommunikativa funktioner och att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling. Den slutsats vi kan dra är att pedagogerna på de förskolor som fanns med i vår undersökning verkar ha tolkat detta så att barnens språkutveckling stimuleras av formaliserad, isolerad färdighetsträning och inte genom läsning av och samtal kring skönlitterära texter inom ramen för ett övergripande kunskapsinnehåll […] Var det verkligen menat att det var så det skulle vara?”

En viktig utgångspunkt för språk- och kommunikationsarbetet här på Bäckens förskola, är att det ska utgå ifrån barnens erfarenheter och tankar, vara roligt, spännande och sättas i sitt sammanhang. Ett exempel är den favoritbok som barnen har fått: ”Fem myror är fler än fyra elefanter”. De kan sitta hur länge som helst och uttrycka hur elefanterna ser ut. Tyvärr har nästan vi pedagoger tröttnat på boken, så vi kom på ett sätt att lösa ”problemet”. Vi målade av bilder och text och satte upp på ”plåtväggen” i hallen. Så nu står barnen i hallen och kommenterar och flyttar runt text och bild. De frågar – Vad står det här? Också sätter de rätt text under rätt bild.

Ipaden är också ett ypperligt verktyg för språk och kommunikations utveckling, samtidigt som det är lustfyllt. Ofta sitter barnen också två och två när de arbetar med ipaden, då blir det naturlig kommunikation under tiden. Vi märker ibland hur de barn som inte pratar så mycket annars visar engagemang och inte alltid tänker på att de faktiskt använder språket när de engageras av ipaden och kompisarna.

Ytterligare en dimension på språket är att använda ”Tecken som stöd” (Teckenhattens material). Då får barnen ytterligare ett verktyg att använda sig av för att uttrycka sig. Vi har bestämt oss för att prova materialet i barngruppen. Vi tänker att det kan gynna alla barn, men framförallt barn med annat modersmål och de språksvaga barnen.

Återigen tror vi att det är viktigast att vara närvarande pedagoger i olika sammanhang och samtala, benämna, fråga och skoja med språket tillsammans.  Favoritboken!

Detta är: en taggig, lila elefant och en kanariegul myra + en blommig, spenatgrön elefant med oranga blommor, violetta pistiller och ceriseröd hatt + en turkosblå elefant med pepparkaksbrun hatt och vågig rygg.

Vi läser och Flickan hittar rätt elefant!

Pojken rycker i flickans tröja och vill bekriva en av elefanterna!

Här finns alfabetet i nederkant som barnen kan dra upp på ipaden.

Här får alla bokstäver ett ljud och sätts ihop till ordet på bilden!

Vi har lånat materialet på "Språkoteket"

"Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnens nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen" Lpfö 98

"Förskolan ska sträva efter att varje barn uitvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra" Lpfö 98Inga kommentarer:

Skicka en kommentar