onsdag 9 maj 2012

Kreativ återanvändning!

Vi har blivit helt betagna i detta begrepp. Ett Kreativt återanvändningscenter erbjuder barn och pedagoger outnyttjat rest- och spillmaterial från lokala företag och industri. Det lägger tyngdpunkten på kreativitet, ett miljövänligt förhållningssätt och entreprenöriella förmågor. Syftet är att stimulera samt locka barnens lust till kreativitet, skapande, teknik och att se möjligheter. Man samlar in rest- och spillmaterial från det lokala näringslivet som sedan används i den skapande och experimenterande verksamheten med barnen skräp är det som återstår när fantasin tagit slut!

Tanken är också att detta ska bidra till en ökad miljömedvetenhet hos barnen genom att ett material får ett nytt eller förlängt liv. Företag kan sitta på ”guldgruvor” utan att de vet om det. Restprodukter som de tänkt slänga kan användas för att utmana barnens kreativitet och experimentlust. Genom att tänka att materialet får nytt liv, främjas ett miljömedvetet förhållningssätt, samtidigt som man minskar konsumtionen av nya leksaker. Det främjar också kreativiteten genom att använda ofärdigt material som kan bli vad som helst, istället för att bara använda färdiga leksaker! Det viktiga är inte vad ett material har varit utan vad det kan bli!

Denna tanke binder samman industri, utbildning, konst och design på ett intressant sätt och vad vi förstått ingår bl.a. detta som mål i Tibros vision 2017?

Vårt intresse ledde till att vi gjorde ett besök på Kreativt återanvändningscenter i Vaggeryd/Skillingaryd. Där fick vi titta på lokaler och material samt att vi fick en lång pratstund med personalen och se ett intressant bildspel från förskolor som använt deras rest/spillmaterial i sin verksamhet. Det vore verkligen jätte inspirerande att få jobba på detta sätt. I Vaggeryd/Skillingaryd är både företag och de flesta pedagoger jätte positiva till iden att jobba på detta sätt. Våra tankar är att detta också skulle kunna fungera i Tibro kommun, med så många industrier och ett engagerat näringsliv. Tänk att få ha en stor utställning på Inredia med barnens konst och design av rest och spillmaterial från kommunens företag!!


Detta stora papprör , ca 50 cm i diameter hade de fått in från ett byggföretag. Kanske inte ser så kul ut?

Men när man sågat isär det och klätt in bitarna i olika tyger, ser det genast mycket roligare ut! Eller hur?

Man kan få in många olika upplevelser med dessa rör ex. färg, form, känsla, rörelse, rulla, bygga, klättra, samarbete osv.

Detta är emballage material från Kinnarps. Tydligen väldigt eftertraktade bland förskolor och skolor. De använde dem till många olika saker.

På öppethus dagen fick barnen försöka bygga högsta tornet med detta material!

Det blev även andra byggnader.

Detta är ett restmaterial av tunn skumgummi känsla....

...som någon tillverkat en lampskärm av...läckert!

En gammal, utbytt godishylla fick agera förvaring åt kreativt skapande material. Det kliade verkligen i fingrarna när man såg denna hylla.

Den innehöll bl.a. knappar, små figurer som ska sitta på "foppatofflor", ringar, fina godispapper och en massa annat återanvänt material.

En hög med papprör i olika dimensioner att bara hitta nya användningsområden för.

De hade fått in mycket tapet och mattprover som de gjort inspirerande miljöer med.

Intelligent materialval
"dvs ett material som inte tvingar barnen i en viss riktning utan som ställer frågor, lockar fram hypoteser och en önskan att experimentera."  Ur Att göra lärandet synligt s.67

"Vi tror att material och dess placering är av stor betydelse i barns lekande, lärande och undersökande. "Det jag har nära mig blir jag nyfiken på och vill pröva..." Vi vill därför ha ett material som lockar till teknik, kreativitet och mod att våga tänka utanför ramar och mallar. Ett material som inte står för rätt eller fel utan för ett ständigt nytänkande och lekfullt skapande. Vi menar att spillmaterial kan vara ett sådant material"
Kreativt återanvändningscenter Vaggeryd/skillingaryd

Gå gärna in på deras blogg: kreativvaggeryd.blogspot.com


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar