måndag 7 maj 2012

Mera matte i miljön!

Om man ständigt observerar barnens kreativitet och aktivitet i miljöerna märks det ganska tydligt när det behövs nya utmaningar. Helt plötsligt försvinner nyfikenheten, det kreativa undersökandet och samarbetet. Detta är ett fenomen som hänt i vår ”mattemiljö”. Därför har vi nu utmanat barnen med material som ställer frågor om att mäta, jämföra, längder, tid, antal och mönster. Nu finns lusten och nyfikenheten där igen.


En miljö med olika "matteutmaningar" för dom som är intresserade. Som vi skrivit förrut betyder inte denna iordningsställda "mattemiljö" att vi inte uppmärksammar matematiken i vardagen. Men detta kan vara en miljö som väcker tankar hos barnen och startar processer som sedan kan överföras till olika situationer i vardagen.


Dessa kuber går att bygga ihop och skapa olika mönster och längder med. Vi har laminerat och klistrat upp en färgremsa i likadana färger på bordet, som barnen kan jämföra, räkna och mäta emot. Samma färgremsa finns också på väggen. Där mäter vi och barnen varandra och på så vis får de en känsla för att man kan mäta både på höjden och på längden. Riktiga måttband lockar också till att mäta olika saker och avstånd.

Det är alltid spännande att få använda riktiga verktyg! På det här måttbandet kan man bara trycka på en knapp, så åker det in.


Flickan har använt alla kuberna och byggt den längsta raden !

 
Här mäter pojken till vilken färg han når? Vi sätter upp barnets namn vid den höjden de når och kan sedan jämföra varandras längder.


Denna underbart stora miniräknare kommer från ”biltema” och lockar alla små fingrar…och stora. Vi vet att en siffra inte säger alla barn så mycket, utan bara är en symbol. Men det är roligt att trycka och se vad som händer på skärmen….det blir siffror Några av barnen har använt kulramen och räknat fram siffrans antal på den. Bara fantasin sätter stopp för vad materialet kan användas till.Att få förståelse för tid är inte helt enkelt. Men dessa timglas som innehåller 1 och 2 minuter väcker verkligen barnens nyfikenhet. -Min vinner! tävlar barnen ofta om. Några av barnen har förstått att det gröna timglaset alltid vinner (går fortast). På väggen framför sitter en enkel klocka med tydliga visare där barnen kan följa tiden, jämföra med timglasen och ta tiden på varandra.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, samt utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang" Lpfö 98

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar