torsdag 24 november 2011

Bygga broar

Vid olika tillfällen har barnen fått i uppdrag att hitta lösningar på hur man kan komma över vatten, då har ofta broar kommit som förslag på en lösning.
Visst är det fantastiskt att se deras skapelser och få följa med i deras resonemang. Hur gör jag för att den ska hålla? Räcker denna plankan över vattnet? det är några frågor som barnen har funderat kring. För att frågor ska väckas krävs det att det finns en närvarande pedagog och det påverkar också barnens sätt att konstruera. Barnen vill ofta ha olika material att bygga med, vi funderar ständigt på material som kan vara inspirerande i byggen. För att bygga "verkliga" broar funderar vi på att gå till vår "klassiska" bro här i Tibro, då får vi ännu en dimension. Här är några exempel på byggen av broar.

 Här funderar pojken på hur plankan kan bli längre?

 Här kom flickan på att tre pelare behövdes för att det skulle fungera.

Designar sin egen bro.

Måste dekorera lite.

 Vem ska gå över min bro?

 "Riktigt" vatten vill vi ha under våran bro.

Så här glad kan man bli av att ha löst sitt "uppdrag" tillsammans.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar