fredag 4 november 2011

Elefantfärg

Jag frågar flickan:
- Vilken färg vill du ha?
- Elefantfärg!
- Hur gör man elefantfärg? undrar jag.
- Svart och vit, säger flickan. Jag ska göra en elefant.
När vi sätter igång att måla upptäcker flickan att det inte blev någon elefant, utan en varg. Det blir inte alltid som man tänkt! Men blanda egen färg är också teknik.

Vårt målarrum är en verkstad. Här får barnen prova, testa, undersöka och utöva sin skapande förmåga. Vi upplever att här får barnen utlopp för sina tankar och den kreativitet som de har inom sig och de vill stanna länge.
Materialet finns i deras nivå, så de ser vad som finns och kan ta fram själva. Vi pedagoger är med och leder samtalen och skapandet framåt.
Ett smart tips från tidningen Förskolan som vi tagit fasta på, är att hälla färg i kryddburkar. Barnen kan själva hantera färgen på ett bra sätt, lagom stora burkar! Turtagning och skapande i vår verkstad!

 Ett bra tips!

Här blir den tänkta elefanten en varg.

"utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfatenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, " Lpfö 98

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar