tisdag 22 november 2011

Ipad


I veckan har vi haft förmånen att pröva en ipad. Men ska små barn använda datorer och Ipads? Vi menar att det handlar om vilket förhållningssätt vi har gentemot barnen och deras lärandemiljöer. Hur ser vi på deras förmågor, deras sociala samspel, och deras nyfikenhet på omvärlden. Vi tror det är viktigt att inte bara tänka tangentbord och skärm, utan se innehållet och de möjligheter till samspel och lärande som IKT verktygen kan erbjuda.

Vi på förskolan ser ju varje enskild stund på dagen som tillfällen för lärande och socialt samspel, som exempelvis vid rutinsituationer. Att passa på att verkligen samtala med barnen vid ex. påklädning ger tillfällen till lärande för bl.a. språk och begreppsuppfattning. Om vi ser varje stund på dagen som ett lärtillfälle, så är det lättare att även se IKT verktygen som en del av verksamheten på samma sätt som klossar, böcker eller material för skapande. Datorn som mötesplats där man tillsammans med några kompisar eller pedagogen kan reflektera över vad som sker på skärmen skiljer sig inte mycket i från den situation man har om man t.ex. läser en bok eller bygger klossar tillsammans.

Tiden som barnen använder datorn ska givetvis vara meningsfull och det krävs av oss pedagoger att vara medforskare och ställa frågor som för barnens tankar vidare. Vi menar att vi måste våga pröva nya verktyg, så barnen får fler möjligheter till sitt lärande.

Hjälps åt att lyssna och hitta rätt!

Form och färg!

1år och 10 månader och har fattat interaktionsskärmen. Här är det pussel!
      Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
 Lpfö 98


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar