onsdag 9 november 2011

Ett fågelbord kan bli matematik

Ett "fågelbord" har flyttat in i Natur- och teknikrummet. Nu när vintern närmar sig och det börjar bli dags att mata fåglarna ute, tänkte vi att det kunde vara roligt att barnen får lära sig våra vanligaste fågelarter utanför fönstret. Vi fyllde vårt "lekbord" med fågelfrö och gömde bilder på våra vanligaste fåglar där i. Barnen blev genast nyfikna och började leta. Det ska bli spännande att se om de kommer att känna igen dem utanför fönstret i vinter också. Men det dröjde inte länge förrän vi insåg att vid "fågelbordet" kommer barnen också att lära sig om volymer och andra matematiska begrepp. De började ösa och hälla fågelfrön i olika kärl och det blev fullt, överfullt, lite, mycket, tomt, mer, mindre, lika mycket, tungt, lätt osv. Detta hade vi inte reflekterat över om vi inte haft våra "matematik- och teknikglasögon" på oss.

 Detta bord har vi tillverkat genom att såga hål i ett gamalt soffbord och sätta i en plastlåda från IKEA.Det är perfekt att använda till olika typer av teman. Vi har haft vårat till sand, naturmaterial, vatten och nu fågelfrö. Det blir en tydlig markering till barnen vad de kan göra i miljön och en begränsning till vart de ska vara med materialet. Vi har en sopborste står bredvid, för givetvis hamnar det lite på golvet också. Men det är ju ett mål i sig att ta ansvar för sina saker och sina handlingar.

Här ska kannan bli full av fågelfrö

Att ösa och hälla ger en upfattning om olika volymer och mängder.            (Lpfö 98) Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur.
  •  utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
  • utvecklar grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar