måndag 14 november 2011

Vad ser vi?

Idag satt vi med några barn i byggrummet. Plötsligt utbrister en pojke - En lastbil! Vi  tittar dit och ser hur han lyser upp. Han har provat olika klossar mot varandra och plötsligt får han bilden av en lastbil framför sig. Denna enkla "konstruktion" innehöll bara 6 st klossar, men vad är det som säger att en bra konstruktion ska vara invecklad? Detta korta ögonblick ledde vidare till att vi samtalade om hur lastbilen skulle kunna rulla? Jo, hjulen måste ju vara runda. Pojken visste att det fanns runda klossar i lådan, han hämtade det och provade...bilen rullade men klossen ovanpå rullade ju av! Då samtalade vi om hur hjulen sitter fast på bilar...jo det behövs ju en "pinne"och skruvar att skruva fast däcken med visste pojken. Genom denna lilla stund fick vi veta pojkens tankar om hur bilar är "konstruerade" och kan använda detta för att utmana honom vidare. Detta hade inte hänt om vi inte varit närvarande både fysiskt och i tanken. Vad ser vi? Vad vill vi se? Hur intresserade är vi av barnens tankar och förmågor? Hur använder vi de svar vi får? För oss är det dessa frågor som avgör kvaliten i förskolan.Vi önskar att pedagogiska diskussioner ska prioriteras mer i förskolan, för att dessa frågor ska belysas och diskuteras mer.

Titta en lastbil!


Klossen ovanpå rullar av.


Här provar pojken sin hypotes om att det behövs en "pinne" och skruvar att skruva fast däcken med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar