fredag 17 februari 2012

Lutande planet

Vad händer när barnen får gå in i ett rum där pedagogen har lagt dit rör i olika dimensioner? Masssor, oj vad det var mycket att upptäcka. Bollar och bilar rullar bra, fast bara när röret lutar. Magneter går också bra att skjutsa ner i alla rören. De stora bollarna går inte plats i de smalare rören. Barnen kom snabbt på att de måste luta på rören för att något skulle hända. Här blev det också diskussioner om vad som skulle stoppas ner i röret och vart de tog vägen, hur fort sakerna åkte ner?  Barnen kom på att de var tvungna att vänta på sin tur eller göra ett eget lutande plan. Vi märker att barnen är bra på att ta efter och lära av varandra. Jag som pedagog är där och utmanar och sätter ord på vad som händer, jag frågar barnen vad de upptäcker.

Här ska testas, vilken boll rullar bäst?

 Vart är bollen?

 Om man hjälper bollen på traven, vad händer?

 Dessa saker kan vi prova stoppa i rören.

Men då! Den här bollen var ju för stor! Den får inte plats!


Här blir det turtagning och samspel.


Så här skriver "Förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan":
"I barnens omgivning och vardagsliv finns en mängd företeelser som kan kopplas till naturvetenskap och teknik och som ofta upptar barns spontana intresse och nyfikenhet. Det är en viktig uppgift för förskolan att ta till vara och utveckla barnens intresse och engagemang när det gäller naturvetenskap och teknik som de möter i sin omgivning. Naturvetenskap och teknik har även nära kopplingar till andra målområden, som språkutveckling, matematik, skapande och värdegrundsfrågor liksom förskolemiljön"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar