torsdag 16 februari 2012

Upptäcka tid med timglas

Barnen gjorde lite upptäckter med hjälp av timglas. Det blev många kloka tankar och en del diskussioner.
-Det växer sa en pojke.
-Ja, det blir mer sand där nere, svarade flickan.
-Vad är det för sand? Det är blåsand och rödsand, svarade pojken på sin egen fråga.
Här hade barnen ett samtal om färger, de jämförde och bytte timglas, vände fram och tillbaka, tävlade vilket timglas som var snabbast. De kom på att man kunde ta isär timglasen, om de spricker rinner sandet ut kom de tillsammans fram till.
Om vi ger barnen tid och möjligheter att upptäcka i miljön och vi är närvarande för att utmana , kan mycket upptäckas och utvecklas. Här använde barnen matematik när vi pratade om tid, färger, begrepp osv. Vi pedagoger behöver inte alltid ha de rätta svaren, barnen kan utforska och upptäcka ändå. Vi har ingen aning om vad timglasen innehåller för sand eller att de gick ta isär.

 Hög koncentration....- Jag tror den blåa sanden vinner!

- Timglaset gick att ta isär, sanden rinner ändå!

-Nu står sanden stilla! upptäcker pojken när han håller timglaset plant.

Pojken försöker blunda och gissa när sanden runnit ner. Man kan säga att han tränar på förmågan att uppfatta tid.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

    utvecklar sin förståelse för rum, form, läge, riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Lpfö 98)   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar