måndag 6 februari 2012

Nytt konstruktionsmaterial!

För oss är det iallafall nytt, detta ofärdiga konstruktionsmaterial från Kronkvarn här i Tibro. Bara fantasin sätter gränser för vad det kan bli. Idag har vi åter igen reflekterat över hur olika flickor och pojkar konstruerar för det mesta. Dikussionen kom direkt igång...vad beror det på? Är det vi som påverkar barnen? Åter igen kom vi också fram till, att vi inte tror att vi pedagoger påverkar barnens "genustänk", men att samhället i övrigt och kanske i hemmen görs det.  En utav tankarna med att vi väljer ofädigt material här på Bäcken är just att det inte är "genusifierat", utan är helt neutralt, ändå blir det skillnad på flickors och pojkars konstruktioner. Vi har observerat att flickorna gärna bygger saker till hemmet eller fantasifigurer, medan pojkarna oftast konstruerar fordon eller maskiner. Däremot väljer lika många tjejer som killar att konstruera, så skillnaden är just VAD de konstruerar. Men kanske just den skillnaden är bra för framtiden, så att både tjejer och killar behövs inom denna branch???

 - Jag ska göra en groda! Bara fantasin sätter gränser. Här är två tjejer som gillar att konstruera.

 Titta jag bygger tårtor, många tårtor! Hon fick blåsa ut många ljus.

Flickan inspererades att bygga tårtor i olika höjder och längder.

Här leker tjejerna med brandbilen som en av pojkarna byggt.

 
Åter en konstruktion som killar har gjort, ett fordon. De rullade det annorlunda fordonet mellan varandra.

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att att prröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller  (Lpfö 98 s.5)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar