fredag 20 april 2012

Egna bilder på oh-apparaten.

Dessa fina och roliga geléfyllda blommor är ett nytt material till bl.a. oh-apparaten. När barnen undersökt och bl.a. skapat fina blombuketter och tavlor av blommor och blad ville de också ha fjärilar till blommorna. Hm… hur gör vi då? Vi bestämde att prova rita egna. Här nedan ser ni resultatet. Av en slump råkade också oh-apparaten flytta på sig så ljusskenet hamnade i hörnet på väggen. Åh! Kolla ropade barnen! Nu var blommorna på båda väggarna… häftigt!


Efter vinterns kyla och mörker längtar nog alla efter lite ljus och färg? Visst ser det lockande ut att känna, klämma och skapa med dessa färgglada och vackra blommor?

Här har barnen upptäckt att ljuset flyttats till hörnet på väggen.

Flickan har skapat en egen fjäril som flyger ovanför blommorna.Ser ni den?

Hon fortsätter att måla...

...det blev en bild med både blommor och en fjäril.

Den här flickan berättar att hon har ritat en häst… faktiskt ”lilla hästen plopp”.


Så här ser den ut på väggen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Lpfö 98)

Tankar från en av våra läromästare, John Dewey. Mest känd är han för uttrycket "learning by doing": "Dewey var övertygad om att lusten och intresset att hantera ting och begrepp finns hos eleven själv; att drivkraften är elevens intresse och att detta tar sig uttryck i självverksamhet. Eleven lär genom att göra saker, vara aktiv, kommunicera, skapa, konstruera, utforska, experimentera och gestalta i konstnärliga uttrycksformer" (ur Att fånga lärandet: Christina Wehner - Godee)

Dessa tankar försöker vi ha med oss i utformandet av vår verksamhet. Vi försöker tänka i miljöer, material, reflektion och förhållningssätt. Det vi vill att barnen ska få möjlighet att upptäcka, utforska och lära ser vi till finns i våra miljöer. Barnen väljer en miljö och vi finns där för att utmana och dokumentera. På så vis får vi reda på vad barnen har för tankar och hur vi kan föra arbetet framåt utifrån barnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar