måndag 23 april 2012

Vart kommer färgerna ifrån?

Som vi tidigare berätttat om försöker vi skapa miljöer för barnen att själva upptäcka och utforska i. Här hade vi gjort ett test, för att se om barnen skulle upptäcka det i miljön...och det gjode de direkt. Bra feedback alltså! En morgon när solen sken in genom fönstret i byggrummet upptäckte några av barnen att det fanns färger på väggen. Varför? Och varför flyttar den sig? På morgonen är den på en plats och mitt på dagen är den på en annan plats. Vi måste nog undersöka. Detta kan bli en bra introduktion till solens läge och klockan.

Va! Är det färger här på väggen nu? Det var det ju inte igår. GRÖN! säger pojken och pekar.


Han står en lång stund och undersöker ljuset, färgerna och skuggan av sig själv.

Flickan upptäckte också färgerna och tittade sig omkring vart de kunde kommma ifrån? Hon pekade då på den färgade plasten i fönstret...DÄR!

I det stora fönstret i byggrummet sitter dessa fyra färger av bokplast. Helt fantastiskt att det ger så fina färger med hjälp av solen.

Lite längre fram på dagen hade färgerna förflyttat sig ut genom dörren till hallgolvet. Där hittade den här flickan dem.

Hon började också titta sig runt vart färgerna kom ifrån och även hon verkade tro att de kom från plasten i fönstren.

"En grund för förståelsen av olika naturvetenskapliga företeelser är upptäckten av samband och förändringar. Barn undersöker och utforskar omvärlden med sin kropp och sina sinnen. Konkreta och vardagsnära erfarenheter av naturvetenskap och som knyter an till tidigare erfarenheter fördjupar barnens kunskaper"  Ur Förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar