fredag 13 april 2012

Tillverkning av egna ljudrör

Vi har tillverkat egna ljudrör med hjälp av olika rör och spikar. Vi använde oss också av olika tjocklek på rör, med och utan spikar, för att få olika dimensioner och ljud. Sedan gick vi på ljudjakt. Vad låter och vad får plats i rören? Det blir kul när pärlorna och kulorna nuddar spikarna och tar en annan väg inuti rören. Barnen sa att det lät som regn, lejon, fint ljud, konstigt ljud mm. Barnen använde bl.a träkulor, indianpärlor, stenar och frön att hälla fram och tillbaka i rören.

Det går lätt att spika i papprör upptäckte den här pojken!


 Vi samlar olika material som kan låta och spela i de olika rören.

 En mugg blir bra att stoppa med, så det går att vända på röret om och om igen och lyssna på hur de olika materialen låter.

 Till de smala rören kom ett barn på att det var bra med trattar som hjälpmedel för att kunna ösa i materialet lättare. Ett bra tips är också att ha en stor låda med materialet i, för som ni förstår hamnar inte alla pärlor, frön och stenar i rören utan även lite vid sidan om. 

 Det blev också en sångstund och barnen kom på att rösten lät kul i rören.

Ösa, hälla och precision blev det också mycket av i detta utforskande av ljud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar